Mehmed Paşa (Elmas)

(1662-1697)

Osmanlı Sadrazamı.Kastamonu Cide’de doğmuş, Sadık reis isimli bir kaptanın oğludur. Küçük yaşta Divrikli Mehmet Ağa’nın hizmetine girmiş, Onunla birlikte Trablusşam’a gitmiş (1678), IV.Mehmed’in isteği üzerine Hazine Odası’na ardından Has Oda’ya alınmış (1685), Çuhadar, Rikapdar olmuş ve 1687’de silahtarlığa getirilmiştir. 1688’de Beylerbeylik payesi ile Nişancı, 1695’te Rikab-ı Humayun Kaymakamı olmuştur. Sürmeli Ali Paşa’nın yerine 1695’te Sadrazam olmuş, Lipya ve Lugos kalelerinin Avusturyalılardan alınmasında önemli rol oynamıştır. Zenta savaşında uğradığı yenilgiden sorumlu tutulmuş ve yeniçeriler tarafından Zenta’da öldürülmüştür.