Kıvraç Camii (Devrekani)


Kastamonu Devrekani ilçesine 7 km. uzaklıkta Kırvaç (Yazıbelen) Köyü’nde bulunan bu caminin Reisül Küttab Hacı Mustafa Efendi tarafından, Küre Emini İbrahim Ağa’nın yarımı ile 1746’da onarıldığı kitabesinden anlaşılmaktadır. Caminin yapım tarihi ve banisi konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Moloz taştan yapılmış olan caminin mimari yönden bir özelliği yoktur.