KASABA KÖYÜ MAHMUTBEY CAMİ
Mahmutbey Camii M.1336 yılında Candaroğulları Hükümdarlarından Adil Bey 'in oğlu Emi Mahmut Bey tarafından yaptırılmıştır.Duvarları moloz taştan harçla yapılan eser , ahşap işleme ile kalem işi süslemelerle eşine az rastlanır bir örnektir.Tavan kapıdan mihraba doğru uzanan bindirme tekniği ile yapılmıştır.1943 depreminde hasar gören minaresi kesme taştan yeniden yapılmıştır.Halen Köy Tüzel Kişiliği'nin mülkiyetinde olan eser 1985 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.

1946 yılında yapılan okul binasına sonraki yıllarda ihtiyaçlar doğrultusunda bazı birimler eklenmiş ve lojman sorunu çözümlenmiştir.Eğitim Öğretimde taşımalı sisteme geçilmesinden sonra okul ve lojman binası 1997-1998 eğitim öğretim yılında boşaltılmıştır.Sosyal tesisin yapımında okul kısmı yıkılarak yeniden yapılacak olan binanın daha önce lojman olarak kullanılan kısmı yenilenmiştir.

İlin en eski ve önemli yapılarından biri olan Mahmutbey Camiinin yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından daha güzel ve rahat ziyaret edilebilmesi için ÇEKÜL Vakfına çevre düzenlemesi projesi hazırlattırılmıştır.

İçişleri Bakanlığından haziran 2000 tarihinde İl Özel İdaresine aktarılan 15 milyar Tl. yardım ile uygulama çalışmalarına başlanmak üzeredir.