İNEBOLU TÜRKOCAĞI EVİÇevredeki Rumlar tarafından 1875 yıllarında Misafirhane olarak yapılmıştır.Kurtuluş Savaşı döneminde bina Gençler Mahveli olarak kullanılmıştır.İstanbul'dan gelen savaş gönüllüleri bir müddet burada kaldıktan sonra Ankara'ya geçmişlerdir.Bu dönemde yapı Türk Ocağı adını almıştır.

1980'li yıllara kadar Halk evi olarak kullanılan bina daha sonra boşaltılmıştır.22.06.2000 tarihine kadar Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tahsisinde kalmıştır.1945'li yıllara kadar tüm cephe özelliklerini koruyan bina daha sonra bir takım onarımlar geçirmiştir.

22.06.2000 tarihinde Kastamonu Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir.