İnciğez Camii

Kastamonu Devrekani ilçesine 15 km. uzaklıkta İnciğez Köyü’nde bulunan bu cami kitabesinden öğrenildiğine göre, Candaroğlu İsmail Bey zamanında, 1454 yılında yapılmıştır.

Cami moloz taştan yapılmış, 7.50x10.00 m. ölçüsünde dikdörtgen planlı olup, üzeri ahşap bir çatı ile örtülüdür. Caminin iç mekanında, minber ve mihrabında bir özellik bulunmamaktadır. Mimari yönden de bir özelliği yoktur.