Deve Hanı

İsmail Bey Külliyesi içinde yer almaktadır. Kesme taşı, moloz taş ve tuğladan yapılmıştır. Girişin sağ ve solunda yüksekçe üzeri tonozlu birer ocağı olan bekçi odaları yer almaktadır. Ortadaki koridor kubbe ile örtülü olup koridorun geniş açıklık ile bitiştiği ahır kısmı büyük beşik tonoz ile örtülüdür.

M.1460 yılından evvel Candaroğlu İsmail Bey tarafından imaret ve misafirhaneye gelir temin etmek için yaptırılmıştır. Vakıflar idaresince 1999 yılında, turizm amaçlı yeme – içme tesisi olarak işletmeye verilmiştir.